Eksportgruppe – Tyskland!


Eksportgruppen DET GODE PRODUKT er et resultat af samarbejdet mellem SØRENSEN – Connecting Markets og GimmConsult.
Gruppen henvender sig til danske fødevareproducenter, der ønsker en strategisk opbygning af det tyske marked og/eller udvikling af et bestående salg til foodservice eller detailhandel.

Ved at være en gruppe kan de enkelte virksomheder drage fordel af synergien i forbindelse med markedsbearbejdningen. Deltagerne åbner døre for hinanden, og der er flere til at bære udgifterne.
Gruppen er det ekstra handlingsparameter, som erfaringsmæssigt skaber den ekstra interesse, mens det daglige arbejde er individuelt tilpasset medlems-virksomhederne.

Det komplette set-up, med hovedkontor i Flensborg og ekstern sælger bosiddende i Hannover, står til rådighed for gruppens medlemmer og fungerer i praksis som en ventil, der kan skrues op og ned for i takt med at kunderne bliver konkrete.

Ydelsen er unik! Med eksportgruppen placerer vi os midt IMELLEM den traditionelle agent og egen eksportsælger. Vi har taget det bedste fra begge funktioner og kombineret det i nytænkende metoder, som konkret kan omsættes i store besparelser i forhold til en traditionel eksportopstart.

Vor tilstedeværelse i Tyskland og hos de tyske grossister betyder i praksis, at vi erstatter agenten. Vi opsøger og bearbejder og kan bistå i hele salgsprocessen både overfor grossisten og grossistens kunder. Vi bor på markedet og har et etableret netværk, som til stadighed udbygges. Til forskel fra en agent tager vi ingen provision, og der er ingen bindinger og forpligtelser efter ophør af samarbejde.

Udover at udfylde agentens rolle i Tyskland er vi firmaets mand, idet al den opsamlede viden og markeds feedback tilfalder den danske producent. Vi er den 2-sproglige eksportchef/-sælger, der er med til at opbygge firmaets eksportparathed, og som er ordstyrer på kvartårlige evalueringsmøder. På disse møder afstemmes indsats og forventninger, og der fastlægges rammer og retningslinjer for det videre forløb.

Der skal ikke stilles hverken bil, telefon, computer eller andet til rådighed; vi bliver aldrig syge og skal ikke have pension. Vi påtager os risikoen på landevejen, og vi forlader ikke stillingen i utide, da et langvarigt samarbejde har høj prioritet.


Forløb for nye potentielle medlemmer

En indgang til eksportgruppen kan være via vort repræsentationskontor, men hvis virksomheden er gearet til opgaven, og der er begrundet sikkerhed for at produkterne er egnet til det tyske marked, er der mulighed for at blive optaget som medlem af eksportgruppen.

Nye medlemmer tilbydes en prøveperiode på i alt 4 måneder. På baggrund af disse 4 måneder evalueres i fællesskab og der træffes beslutning om det fortsatte medlemskab i eksportgruppen og i givet fald hvilke rammer og strategiske retningslinjer, der skal ligge til grund for det fortsatte arbejde.

Prøveperioden kan derfor også sidestilles med en markedsundersøgelse, som kan give producenten et beslutningsgrundlag for den videre fremgangsmåde i Tyskland.


Krav til nye eksportgruppemedlemmer

  • Nye medlemmer skal kunne styrke gruppen og ikke være i konkurrence med eksisterende medlemmer
  • Produkterne skal have en berettigelse i Tyskland
  • Der skal være en ansvarlig kontaktperson som back-up, og man deltager i alle evalueringsmøder.
  • Medlemskabet udelukker ikke den direkte kontakt med tyske kunder blot det koordineres med den firmaansvarlige i eksportgruppen
  • Man skal være indforstået med at det kan gå lang tid, inden man får sig etableret. Det er en proces, som kræver tålmodighed og vedholdenhed, og som sætter krav til tilpasningsevnen. Vi kan således ikke garantere for tyskernes interesse i virksomhedens produkter og markedsførings-mix, men vi kan afdække og derudover tilbyde professionel bistand til at gennemføre en salgsproces, herunder at vedligeholde kunder.

Medlemskab af eksportgruppen

Der er 6 måneders binding ved medlemskab af eksportgruppen. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med 2 måneders varsel til udgangen af en måned.

Al fortjeneste af salg i løbet af samarbejdsperioden tilfalder virksomheden.

Der er ingen bindinger og ingen provision efter ophør af samarbejde. Alle kunder overdrages loyalt.

 

Tilbage til forside