Eksport af danske fødevarer til Tyskland


Til sammenligning med andre nærmarkeder, så byder Tyskland på de bedste rammebetingelser. Til sammenligning med fjernmarkeder, så byder det på STABILITET, SIKKERHED og TILGÆNGELIGHED. Det er med andre ord et BASISMARKED, hvorpå en virksomhed kan bygge sin eksistens!

SØRENSEN – Connecting Markets og GimmConsult har i et samarbejde siden april 2011 sat fokus på den danske fødevareindustris muligheder for at udnytte potentialet i Tyskland. Vi henvender os til mindre danske fødevareproducenter, der har behov for kyndig bistand i forbindelse med eksportopstart eller udvikling af et bestående salg til Tyskland.

Vi kan ikke garantere for tyskernes interesse i de danske produkter. Vi kan derimod garantere, at vi kan afdække interessen og derudover tilbyde praktisk/pragmatisk bistand til at få gennemført et salg.

Derudover supplerer vi op efter behov i det eksportforberedende arbejde enten som tovholder, sparringspartner eller som ekstern arbejdskraft til at få løst konkrete opgaver.

Til sidst kan vi bistå mindre virksomheder med at prøve deres produkter af, før de bruger mange ressourcer på at bearbejde det tyske marked. De lidt større firmaer kan udnytte vores viden og kompetencer til produkttilpasning, udvikling og branding på det tyske og europæiske marked. Der samarbejdes med både danske og tyske eksperter på området.
Tilbage til forside