Forudsætninger for at være din partner i Tyskland


Udover at samarbejdet mellem SØRENSEN – Connecting Markets og GimmConsult kan byde på mere end 2 x 20 års erfaring med Tyskland, så har vi følgende helt konkrete forudsætninger for at være din partner i en eksportopstart til Tyskland:

  • Kontor i Flensborg (Connecting Markets GmbH)
  • Alle medarbejdere på kontoret behersker tysk og dansk flydende i skrift og tale
  • Daglig kontakt med tyske grossister, detailkæder og andre kæder (tankstationer, bagerier, Reformhäuser, restauranter m.m.)
  • Stort netværk i organisationer, foreninger, halv- og heloffentlige institutioner med tilknytning til fødevareerhvervet
  • Samarbejde med førende eksperter i smag og forhold omkring produktet
  • Effektivt CRM-system til målrettede kampagner og til udvælgelse af kundeemner (vi kender over 350 grossister)
  • Mange års erfaring med fødevarer, fødevareindustri, tyske afsætningskanaler & tysk forretningskultur
  • Vi bliver aldrig syge og vi skifter ikke job i utide
  • Skræddersyet indsats

Vi kan ikke garantere for tyskernes interesse i de danske produkter. Vi kan derimod garantere, at vi kan afdække interessen og derudover tilbyde praktisk/pragmatisk bistand til at få gennemført et salg.

 

Tilbage til forside