Hvorfor GimmConsult


Ydelser – kompetencer – erfaringsgrundlag


Eksempler på de indsatsområder, hvor GimmConsult kan supplere op, så den fælles indsats bliver skræddersyet til virksomhedens stærke og svage sider.

 • Sproglige kompetencer
 • Kendskab og forståelse for tysk forretningsmentalitet og –kultur
 • Markedskendskab og viden om fødevareindustrien og dens levereandører
 • Har de personlige værktøjer til kold canvas og til at åbne døre
 • Tid til at bearbejde – struktur i bearbejdning
 • Tid til opfølgning – struktur i opfølgning
 • Tid til fordybelse og til at få det gjort…
 • Effektiv – målrettet – tænker i helheder
 • Viden om og forståelse for udfordringerne i ejerledede virksomheder
 • Erfaring med alle processer i produktions- og handelsvirksomheder
 • Viden om ”best practice”, hygiejnisk design, ISO 9000, EN1090
 • Erfaring med implementering af markedsfeedback og procedurer i organisationen (forankring)
 • Strategisk sparring, tovhold og praktisk/pragmatisk bistand, hvor der måtte være behov

Opsøgende arbejde med GimmConsult:

Ingen er bedre til at sælge virksomhedens ydelser end virksomheden selv!

At være i stand til at sælge er baseret på, at der er nogen at sælge til. Kendskabet til målgruppen eller målgruppens kendskab til virksomheden er en forudsætning for salg.

SYNLIGHED OG NÆRVÆR er derfor 2 helt væsentlige forudsætninger for salg – både til eksisterende kunder som nye kunder på nye markeder!

 • GimmConsult er katalysator for salg. GimmConsult baner vejen for virksomhedens eget salg og bidrager med viden, ressourcer og erfaring.
 • Al feed-back fra markedet tilfalder virksomheden, som – efter ophør af samarbejdet – også frit kan fortsætte det arbejde, som GimmConsult har påbegyndt. Der er ingen bindinger, og al fortjeneste af salg tilfalder arbejdsgiver.
 • Der er ingen opstartsomkostninger til en ny arbejdsplads/medarbejder. GimmConsult supplerer selv med bil, computer, telefon og alle nødvendige forsikringer for at kunne varetage arbejdet.
 • GimmConsult lever af tilfredse kunder og er garant for stabilitet i udviklingsprocessen uanset om andre nøglemedarbejdere skifter job i utide. En stabsfunktion og en ventil, der kan åbnes/lukkes for efter behov.
 • Ingen uventede udgifter – virksomheden har kontrol over udgiftsposterne. De kan budgetteres.
 • GimmConsult påtager sig risikoen på landevejen. Der arbejdes efter målbare succeskriterier. VALUE-FOR-MONEY. Virksomheden betaler kun for det, han får.

Erfaringsgrundlag

 • Rustfri udstyr – rustfri stål – procesudstyr
 • Tekniske produkter – maskiner og anlæg
 • Hygiejne – hygiejnesluser – rengøring – vask
 • Maskinsikkerhed – afskærmning
 • Underleverandørydelser – tråd og rundstål, plader og rør
 • Håndtering – løft
 • Filtrering
 • Intern transport – transportsystemer
 • Ingeniørydelser

Derudover er der via stærke samarbejdsrelationer opbygget en stor erfaring i fødevareeksport og de udfordringer, der er tilknyttet en eksportopstart af fødevarer.
Tilbage til forside