Om GimmConsult


GimmConsult bistår mindre/ejerledede virksomheder i fødevareerhvervets værdikæde i deres salgs-, markeds- og forretningsudviklingsproces.

  • Underleverandørvirksomheder (teknisk – ingeniør – service)
  • Maskin- og anlægsproducenter (den rustfri fremstillingsindustri)
  • Fødevareproducenter (forædlingsindustrien)
  • Handelsvirksomheder (grossister, forhandlere, agenter)

Det er en spidskompetence af kunne afdække og opsøge nye kundeemner – både indenlands og på udvalgte eksportmarkeder.

Derudover bliver der sat fokus på DAGLIGDAGEN. De færreste mindre virksomheder har den nødvendige TID og de nødvendige faglige kompetencer til at tage hånd om udviklingsopgaverne sideløbende med den daglige drift. Mange oplever at den daglige drift forhindrer den nødvendige fordybelse.

GimmConsult indtræder derfor som en ressource – eller en ventil, der kan skrues op og ned for – til at få løst aktuelle opgaver i forbindelse med virksomhedens udvikling. F.eks. i forbindelse med eksportparatheden eller til at få løst konkrete flaskehalsproblematikker i forbindelse med salg.

I praksis fungerer GimmConsult som KATALYSATOR. GimmConsult kan byde ind, hvor der er behov. Enhver gør det, han er bedst til!

GimmConsult er et udtryk for pro-aktivitet og innovation tilpasset dig og dit firma.

 

Tilbage til forside