Udfordringer ved eksportopstart – vores løsning


De færreste mindre virksomheder har den nødvendige TID og de nødvendige faglige kompetencer til at tage professionel hånd om en eksportopstart sideløbende med den daglige drift. Samtidig er tysk og tysk dialog en udfordring for mange. Disse faktorer, samt begrænsede økonomiske ressourcer, udgør store forhindringer for en vellykket eksportopstartsproces samtidig med, at der kan være store fordele i at få sig etableret hos udvalgte kunder i vort store naboland.

Der er heldigvis masser af professionel hjælp at få og på mange ordninger er der tilknyttet tilskudsmuligheder og økonomisk støtte.

Men i hverdagen er ethvert firma alene!

Nedenfor er eksempler på, hvor vi kan supplere den danske fødevareproducent op, så den fælles indsats bliver skræddersyet til fødevareproducentens stærke og svage sider:

 • Sproglige kompetencer
 • Kendskab og forståelse for tysk forretningsmentalitet og –kultur
 • Forhold omkring produkttilpasning og smag
 • Markedskendskab og viden om kunderne – adgang til deres kontaktpersoner
 • Tid til at bearbejde
 • Tid til opfølgning
 • Tid til at få det gjort…
 • Nærvær – vi bor i Tyskland
 • Viden om trends og udvikling i Tyskland – fingeren på pulsen
 • Implementering af markedsfeedback i egen organisation
 • DIALOG – DIALOG – DIALOG
 • Strategisk sparring og tovhold i eksportparathedsprocessen

Det afgørende er ikke, hvorvidt den danske fødevareproducent har mange års erfaring – eller slet ingen erfaring – med Tyskland. Det afgørende er, om

 • der er POTENTIALER, som virksomheden ikke udnytter
 • virksomheden kan have gavn af den EKSPONERING, som vi kan tilbyde

eller

 • kan have gavn af det MARKEDSKENDSKAB, som vi kan tilbyde

SØRENSEN – Connecting Markets og GimmConsult har i fælleskab mere end 2 x 20 års erfaring med Tyskland samt et set-up, der giver optimale forudsætninger for at være rette partner i en eksportopstartsproces.

 

Tilbage til forside